voorwaarden & condities

1. aanvaarding van deze overeenkomst
uw toegang tot en gebruik van deze website ("de Website") is uitsluitend onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. U zult de Website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden en bepalingen. Door het gebruik van de Website accepteert u volledig de bepalingen, voorwaarden en uitsluitingen opgenomen in deze kennisgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen moet u onmiddellijk stoppen met behulp van de Website.

2. wijzigingen aan de WEBSITE, SOFTWARE, en diensten
iColorCase behoudt zich het recht voor;
wijzigen of verwijderen (tijdelijk of permanent) de Website of enig deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving en u bevestigen dat iColorCase is niet aansprakelijk voor u voor een dergelijke wijziging of verwijdering.
wijzigen, verwijderen of te stoppen met alle software, service of promotie (inclusief maar niet beperkt tot eventuele ramingen delen daarvan, licentieverlening, prijzen) als geadverteerd zijn op deze website te allen tijde zonder kennisgeving en u bevestigen dat iColorCase niet aansprakelijk voor eventuele wijziging of verwijdering.
wijzigen of beëindigen van enige promotionele korting voucher of couponcodes in op elk gewenst moment met voorafgaande kennisgeving en u bevestigen dat iColorCase niet aansprakelijk voor eventuele wijziging of verwijdering.
deze overeenkomst op elk gewenst moment wijzigen , en uw voortgezet gebruik van de Website na eventuele wijzigingen worden geacht te worden van uw aanvaarding van dergelijke verandering.

3. koppelingen naar derde deelVAN DE WEBSITE VAN Y
De Website kan links bevatten naar derde partij website's die zijn gecontroleerd en onderhouden door anderen. Een link naar andere website's is niet een bevestiging van deze website en u erkent en aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites zijn.

4. AUTEURSRECHT
De intellectuele eigendomsrechten op deze website en het materiaal op of toegankelijk via het behoren tot iColorCase of haar licentiegevers. Deze website en het materiaal op of toegankelijk via het en de intellectuele eigendomsrechten kunnen daarin niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gepubliceerd, licentie, gebruikt of gereproduceerd op enigerlei wijze (behalve voor zover strikt nodig voor, en voor de doeleinden van, toegang tot en het gebruik van deze website).

'iColorCase' Logo zijn handelsmerken die tot de iColorCase behoren en niet kunnen zij mei niet worden gebruikt, gekopieerd of gereproduceerd op enigerlei wijze zonder schriftelijke toestemming van iColorCase.

Voor deze doeleinden "Intellectuele eigendomsrechten" omvat de volgende (waar en wanneer ooit ontstaan en voor de gehele looptijd van elk van hen): octrooi, merk, handelsnaam, servicemerk, servicenaam, ontwerp, design recht, auteursrecht, database recht, morele rechten, weet hoe, handel geheim en andere vertrouwelijke informatie, rechten in de aard van een van deze items in elk land , rechten in de aard van de rechten van de oneerlijke concurrentie en rechten te dagvaarden voor het doorgeven van af of andere soortgelijke intellectuele of commercieel recht (in elk geval al of niet ingeschreven of inschrijving) en registratiesvan en toepassingen te registreren om het even welk van hen.

5. DISCLAIMER
iColorCase is niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid af voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade (hetzij directe, indirecte of gevolgschade), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook die kan worden geleden door u of een derde partij (met inbegrip van uw bedrijf), als gevolg van of die kan te wijten zijn, direct of indirect, aan uw toegang en gebruik van de website , informatie op de website, persoonlijke informatie van u of uw bedrijf of materiaal en informatie over ons systeem verzonden. In het bijzonder, de websiteeigenaar noch enige derde partij noch gegevens of content provider moeten aansprakelijk zijn jegens u of aan een andere persoon, onderneming of bedrijf voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade (directe of gevolgschade), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook voortvloeiend uit eventuele vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten in of weglating van eventuele informatie aandelenprijs of de overdracht daarvan , of voor alle acties die in afhankelijkheid daarop of veroorzaakt waardoor of wegens niet-nakoming of onderbreking of beëindiging daarvan.