regler & villkor

1. godtagande av detta avtal
din tillgång till och användning av denna webbplats ("webbplatsen") är omfattas endast av dessa användarvillkor. Du kommer att inte använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet av dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen accepterar du fullt de villkor och friskrivningsklausuler som finns i detta meddelande. Om du inte accepterar dessa användarvillkor måste du omedelbart sluta använda webbplatsen.

2. ändringar till webbplatsen, programvara och tjänster
iColorCase förbehåller sig rätten att;
ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) webbplatsen eller någon del av det utan föregående meddelande och du bekräftar att iColorCase inte skall vara ansvariga gentemot dig för en sådan ändring eller borttagning.
ändra, ta bort eller avbryta programvara, service, eller befordran (inklusive men inte begränsat till någon jfr delar till dessa, licensiering, prissättning) som annonseras på denna webbplats när som helst utan varsel och du bekräftar att iColorCase inte skall vara ansvarig för en sådan ändring eller borttagning.
ändra eller avbryta någon promotion rabatt kuponger eller kupongkoder på när som helst med meddelande och du bekräftar att iColorCase inte skall vara ansvarig för en sådan ändring eller borttagning.
ändra detta avtal när som helst , och din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar skall anses vara ditt godkännande av sådana ändringar.

3. länkar till tredje PARTY HEMSIDA
Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplats som kontrolleras och underhållas av andra. Någon länk till annan webbplats är inte ett godkännande av sådan webbplats och du bekräftar och samtycker att vi inte är ansvariga för innehåll eller tillgången på sådana webbplatser.

4. UPPHOVSRÄTT
De immateriella rättigheter i denna webbplats och material på eller tillgängliga via det tillhörde iColorCase eller dess licensgivare. Denna webbplats och material på eller tillgängliga via det och den immateriella rättigheter kan däri inte kopieras, distribueras, publiceras, licensierad, användas eller reproduceras på något sätt (utom i den utsträckning som är absolut nödvändig för, och för att, att besöka och använda denna webbplats).

'iColorCase' logotyp är varumärken som tillhör iColorCase och de får inte vara maj inte användas, kopieras eller reproduceras på något sätt utan skriftligt tillstånd från iColorCase.

För dessa ändamål "Immateriella rättigheter" innehåller följande (oavsett var och när någonsin som uppstår och för full av var och en av dem): alla patent, varumärke, handelsnamn, servicemärke, tjänstnamn, design, mönsterrätt, copyright, databas rätt, moraliska rättigheter, vet hur, handla hemlighet och annan konfidentiell information, rättigheter av något av dessa objekt i något land , rättigheter i rättigheter som illojal konkurrens och rättigheter att stämma för att ta eller andra liknande intellektuella eller kommersiell rätt (i varje fall huruvida registrerade eller registreringsbara) och registreringarav och ansökningar om registrering av någon av dem.

5. ANSVARSFRISKRIVNING
iColorCase skall inte ansvara för och frånsäger sig allt ansvar för förlust, ansvar, skador (vare sig direkta, indirekta eller följdskador), personlig skada eller kostnader av något slag som helst som kan åsamkas av dig eller någon tredje part (inklusive ditt företag), som ett resultat av eller som kan hänföras, direkt eller indirekt, till din åtkomst och användning av webbplatsen , all information som finns på webbplatsen, din eller ditt företags personliga information eller material och information överförs via vårt system. I synnerhet varken webbplatsägaren eller någon tredje part eller data eller innehåll leverantör skall vara ansvarigt på något sätt till dig eller till någon annan person, företag eller företag ansvariga för eventuell förlust, ansvar, skador (vare sig direkta eller indirekta), personlig skada eller kostnader av något slag som helst följd av eventuella förseningar, felaktigheter, fel i eller försummelse av någon dela prisinformation eller överföringen av dessa , eller för eventuella åtgärder som vidtagits på grundval av detta eller uppkommer därmed eller på grund av avtalsbrott eller avbrott eller uppsägningen.